O firměGourmet catering Sedláček je nástupnickou firmou rodinné firmy Sedláček catering, která působí na českém trhu již od roku 1993 jako zavedená cateringová společnost. Díky vysoké úrovni standardu kulinářské prezentace a servisu si vybudovala skvělou pověst nejen v naší republice, ale také od roku 2003 také v zahraničí. Za více než 16tiletou dobu působení na trhu navázala trvalou spolupráci s významnými firmami, bankami a ostatními, nejen státními institucemi, pro něž se stala klíčovým dodavatelem gastronomických služeb.
Gourmet catering Sedláček za tuto dobu získala to nejlepší jméno v servisu cateringu jak v komerční tak i v soukromé sféře a velmi si cení vnímání rodinné značky, jako symbolu dokonalé spolehlivosti a solidnosti se zárukou jistého výsledku na základě historických profesionálních zkušeností.